Actueel

Discussieavond lidmaatschappen VSPN maart 2021

  • Actueel
  • 4 minuten (857 woorden)

De VSPN (Vereniging Sport Psychologie Nederland) organiseert op donderdag 11 maart een discussieavond over lidmaatschappen en we willen graag dat er vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken over meegepraat wordt. Ook juist door mensen die (nog) geen lid zijn maar wel interesse hebben in sportpsychologie. Hieronder de uitnodiging:

Om de lidmaatschaps structuur van de VSPN zo goed mogelijk op de behoeften en wensen van het werkveld aan te laten sluiten hebben we jullie input nodig. 

Graag nodigen wij je bij deze uit om op donderdag 11 maart (19.30-20.30 uur) online met ons in gesprek te gaan over de verschillende lidmaatschappen binnen de VSPN. Wij zullen de huidige situatie met de lidmaatschappen die er nu zijn toelichten (hieronder is alvast meer achtergrondinformatie te lezen). Vervolgens gaan we dieper in op waarom we de lidmaatschappen willen aanpassen, op welke punten we input willen en wat we met deze input gaan doen. We brengen tijdens deze avond een aantal stellingen in en zullen jullie in groepjes indelen in break-out rooms om deze stellingen met elkaar te bediscussiëren. 

Graag horen wij zoveel mogelijk verschillende meningen. Ken je mensen die ook interesse kunnen hebben in deze discussieavond? Stuur ze gerust deze uitnodiging door. Je kan hierbij denken aan studenten, mental coaches en anderen geïnteresseerden. 

Wil je er 11 maart bij zijn? Geef je dan voor 4 maart op door te mailen naar info@vspn.nl

Kun je er niet bij zijn op 11 maart, maar wil je wel graag je mening geven? Mail dan naar info@vspn.nl en wij zullen je de stellingen mailen en je vragen jouw mening op papier te zetten voor ons. 

We hopen op zoveel mogelijk input zodat wij weer vervolgstappen kunnen zetten.

De VSPN – Hoe zijn we hier gekomen
De vereniging is ooit opgericht met als doel de ontwikkeling van sportpsychologie in Nederland, wetenschap, onderwijs en praktijk, te bevorderen. Later zijn de registers onderzoeker, onderwijs en praktijk ontstaan met als doel de kwaliteit in het vakgebied te bewaken. De volgende stap was het herregistratiereglement, die ertoe moet leiden dat de ontwikkeling van kwaliteit wordt bevorderd.

Vanuit de historie waren er bewegingswetenschappers die interesse hadden in het psychologische aspect van sport. Ook waren er psychologen die interesse hadden in de sport. Samen hebben zij de VSPN tot stand gebracht. Sindsdien staan de doctoraal-/masterdiploma’s psychologie en bewegingswetenschappen in de statuten als toelatingseis.

Er is in de statuten wel een mogelijkheid om in exceptionele gevallen leden toe te laten tot de vereniging die niet aan deze criteria voldoen. Dit kan op voordracht van het bestuur of op voordracht van 10 of meer leden. Daarover wordt dan gestemd bij de ALV.

Met het invoeren van de Bachelor/Master structuur in het universitair onderwijs werden de opleidingen korter. Een zesjarige studie was in Nederland gebruikelijk, maar nu werd internationaal aangesloten bij de norm van 4 jaar. Dit heeft ertoe geleid dat het NIP in de reglementen heeft opgenomen dat iemand 1:1 met cliënten mag werken als deze aan de 4+2 norm voldoet. Denk aan een GZ-opleiding of een accreditatie Arbeid en Gezondheid psycholoog. 

Een andere ontwikkeling was dat opleidingen psychologie en bewegingswetenschappen inhoudelijk uitgebreider werden en dat er ook makkelijker kon worden gewisseld, bijvoorbeeld via schakelprogramma’s. De titel psycholoog of bewegingswetenschapper op een diploma kan via veel verschillende routes behaald worden. Gezien de historie zijn vergelijkbare profielen met een andere titel op het diploma, denk aan pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen, uitgesloten.

Als vereniging hebben we ons lang gericht op instanties als het NOC*NSF, bonden of zorgverzekeraars om onze structuur en accreditatie te gebruiken als criterium van kwaliteit. Dit is nooit van grote omvang of van lange duur geweest. In de praktijk is netwerk en mond-tot-mond reclame een belangrijker criterium geweest voor sportorganisaties, coaches en sporters. We willen ons nu directer richten op de sporters, coaches en verenigingen zodat ze weten wie we zijn, waar we voor staan en wat we kunnen.

Om het verleden en het heden bij elkaar te brengen, is het eerste uitgangspunt om de sportpsychologie te bevorderen, en dus niet per se de sportpsycholoog. Daarom willen we de vereniging openstellen voor een grotere doelgroep. Wij willen dat de vereniging een inspirerende, leidende en verbindende rol gaat vervullen. Van daaruit is het idee ontstaan om de lidmaatschaps structuur van de vereniging anders in te vullen.

Tegelijkertijd blijft het bewaken en bevorderen van de kwaliteit in het vakgebied een belangrijke doelstelling. Daarom zullen we de registers handhaven en verder versterken.
 

Kernpunten van onze visie:

  • Sportpsychologie wordt een vast onderdeel van alle sportstructuren in Nederland, zodat elke sporter hiermee kennismaakt.

  • Sportpsychologie is van iedereen. Van recreatiesporter tot Olympisch atleet, van (mental) coach tot SPORTPSYCHOLOOG VSPN®.

  • De VSPN zet de standaard voor experts in de sportpsychologie en mentale training door accreditatie en opleiding.

  • Wij zijn het platform voor het delen en waarborgen van sportpsychologische kennis door samenwerking tussen sporters/begeleiders/mensen uit de omgeving van de sporters, sportpsychologen, docenten en wetenschappers.

  • Door ons als VSPN-leden te verenigen promoten wij de sportpsychologie en onze accreditaties naar sporters, sportinstanties en publiek zodat wij het sterkste merk in de Nederlandse sportpsychologie worden.

World Mental Health Day - Mentale gezondheid bij dansers
10okt

World Mental Health Day - Mentale gezondheid bij dansers

Mentale gezondheid bij dansers Door Diana van Winden  (in opdracht van www.sportzorg.nl) Vandaag is de Dag van de Psychische Gezondheid...

5 vragen aan: ... de sportfysiotherapeut
23apr

5 vragen aan: ... de sportfysiotherapeut

Hoe kan een sportpsycholoog jou als (sport)fysiotherapeut helpen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team? Ik vind het...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen