Hoe word ik lid?

Hoe word ik lid?


VSPN Lidmaatschappen

De Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN) maakt onderscheid tussen aspirant leden, leden met een basisaantekening sportpsychologie en leden met een accreditatie. Tenslotte erkent de VSPN ook ereleden.


Aspirant lid van de vereniging

Iedereen die beschikt over een Master of Science (MSc) psychologie of bewegingswetenschappen, of een Masteropleiding psychologie of bewegingswetenschappen volgt of zich voorbereid daarop, en geen basisaantekening sportpsychologie heeft, kan aspirant-lid worden van de vereniging.

Studentlidmaatschap

Voor Master student Sport en Prestatie Psychologie en Instituut voor Sport en Prestatie Psychologie studenten bieden wij een gratis lidmaatschap. Aan het einde van deze studies zullen zijn respectievelijk met een BASP of Accreditatie lidmaatschap kunnen doorstromen binnen de vereniging. 

Lid met een basisaantekening sportpsychologie

Hiervoor beschik je naast een Master psychologie of bewegingswetenschappen over de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). De Basisaantekening Sportpsychologie valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).

Leden met accreditatie

VSPN leden met een accreditatie vormen de kern van de vereniging. Dit zijn leden die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het vakgebied van sportpsychologie en wetenschappelijk onderlegde begeleiding of onderwijs bieden, of onderzoek doen. De VSPN kent drie accreditatieregisters en geaccrediteerde leden kunnen tot een of meerdere registers behoren. De registers zijn SPORTPSYCHOLOOG VSPN®, docent sportpsychologie VSPN en onderzoeker sportpsychologie VSPN.

Enkel de SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is opgeleid om sportpsychologische begeleiding in de praktijk te bieden. Hij of zij dient te handelen volgens de door de vereniging vastgestelde gedragscode.

De docent sportpsychologie VSPN heeft een didactische opleiding en geruime ervaring met het onderwijzen van sportpsychologie. De onderzoeker sportpsychologie VSPN is gepromoveerd, of heeft onderzoek van vergelijkbare waarde gedaan, op het gebied van sportpsychologie.

Hoe je een basisaantekening sportpsychologie kunt behalen, of geaccrediteerd sportpsycholoog kunt worden lees je hier: Hoe word ik een sportpsycholoog.

Aanmelden of opzeggen lidmaatschap

Meld je nu aan als lid van de VSPN!

Meer weten over lidmaatschappen, de registers, onze herregistratie en/of zelf een aanvraag indienen? Mail naar ledenadministratie@vspn.nl

Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per kalenderjaar.