Actueel

5 vragen aan: ... de sportfysiotherapeut

  • 5 vragen aan
  • 4 minuten (731 woorden)

Hoe kan een sportpsycholoog jou als (sport)fysiotherapeut helpen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team?
Ik vind het van belang dat ik samen met een sportpsycholoog  kan monitoren hoe het met de mentale gesteldheid is van de sporter, hoe een individu binnen een team functioneert, hoe het team functioneert en wat de invloed van externen op het team is. Door het betrekken van een sportpsycholoog bij het gehele begeleidingsproces van een team of individuele sporter worden alle peilers welke nodig zijn om te presenteren begeleid. Wanneer een sporter geblesseerd is, is mentale begeleiding in het hele revalidatietraject vaak ondergeschoven, wat zonde is als de sporter centraal staat.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van een sportpsycholoog in de begeleidingsstaf rondom een sporter/team?
Mijns inziens is de begeleiding van een groepsproces een van de belangrijke taken van een sportpsycholoog als er sprake is van een teamsport. Wanneer het gaat om in individuele sporter dan is er sprake van een signalerende functie maar ook de functie van vertrouwenspersoon. Het mentale deel waar een sportpsycholoog kan ondersteunen is onder meer begeleiding bij (faal)angst, wedstrijdspanning, terugkomst na een blessure, verwerken van een teleurstelling (limiet niet halen of afvallen binnen een selectie) maar ook het in kaart brengen hoe binnen een team de onderlinge verhoudingen zijn binnen de spelers, de begeleidende staff maar ook tussen staff en spelers onderling.

Wanneer verwijs je een sporter door naar een sportpsycholoog? Gebruik je hiervoor bepaalde richtlijnen (of zelfs concrete signalen)? Of merk je dat je behoefte hebt aan kennis over dergelijke signalen (of een richtlijn)?
Ik vind het erg jammer om te ervaren dat bij vele (jonge) sporters (en hun ouders) er toch een soort gene is als het gaat om het benaderen van een sportpsycholoog. Mijns inziens is de sportpsycholoog een aanvulling voor de individuele sporter als deze onverklaard vertraagd herstel laat zien bij een blessure, faalangst,  een speler op het laatste moment een selectie voor een groot/belangrijk toernooi niet haalt,  of als er vanuit vragenlijsten (oa POMS) naar voren komt dat er sprake is van (beginnende) overtraindheid (slecht slapen, geen zin in trainingen, problemen met eten, minder energie).

Wanneer ik bovenstaande signaleer, probeer ik de sportpsycholoog ter sprake te brengen. Daarnaast stimuleer ik de sporter wanneer deze zelf komt met de vraag om een consult bij een sportpsycholoog. Ik vind het jammer dat er minimaal richtlijnen zijn, wanneer wij een sportpsycholoog kunnen inschakelen als er geen psychiatrische diagnose is.

Wat verwacht jij van een sportpsycholoog?
Ik verwacht van een sportpsycholoog dat de sporter centraal staat en dat hij/zij geholpen wordt met de vraag waarmee de sporter zich meldt bij de sportpsycholoog. Omdat de sporter centraal staat verwacht ik dat er een gedegen analyse/onderzoek zal plaatsvinden van de psychologische factoren die een rol kunnen spelen bij het probleem van de sporter.

Uiteindelijk verwacht ik dat ik de juiste informatie teruggekoppeld krijg waarmee ik als fysiotherapeut rekening kan houden.

Daarnaast ontvang ik graag feedback over mijn rol binnen het team, zeker wanneer de teamdynamiek niet optimaal loopt waardoor de prestatie van het team kan worden beïnvloed.

Wat zijn jouw ervaringen met een sportpsycholoog?
Ik heb bij enkele sporters de hulp ingeroepen van een sportpsycholoog voor individuele begeleiding waar de sporter gebaat bij was. Dit was met name bij sporters met faalangst en bij de eerste tekenen van overtraindheid. Daarnaast hebben we met diverse teams af en toe een sessie met een sportpsycholoog gehad om de teamdynamiek en onderlinge verhoudingen in kaart te brengen.

Van zowel de individuele sporters als de teams was de terugkoppeling over het inschakelen van een professional op het gebied van mentale coaching/begeleiding positief.
 

Mijn naam is Maaike Brugmans, Sportfysiotherapeute met daarnaast nog specialisaties als dry needling, Mulligan en oncologische revalidaties. Ik ben werkzaam bij Medisch Centrum IBIS in Amstelveen (www.mcibis.nl) en ik werk sinds 2005 voor de KNDSB (Koninklijke Nederlandse DovenSport Bond). Ik heb diverse Nederlandse teams begeleidt bij diverse EK's (zaalvoetbal), WK's (veldvoetbal en zaalvoetbal) en Deaflympics (oa. zwemmen, judo, tennis). Ik ben door deze bond benaderd omdat ik de Nederlandse Gebarentaal vloeiend beheers waardoor er op communicatiegebied geen barrière is. Daarnaast heb ik enkele jaren voor de KNHB gewerkt (Europees en Wereldkampioen met Jong Oranje Dames). Om zelf fit te blijven loop ik hard, tennis ik (met name in de zomer) erg fanatiek en doe ik aan kitesurfen. 


Samenwerking VSPN en Embloom
23apr

Samenwerking VSPN en Embloom

Embloom Embloom is een digitaal e-health platform met een verscheidenheid aan toepassingen voor diagnostiek, effectmeting en online...

5 vragen aan: ... de sportdietist
23apr

5 vragen aan: ... de sportdietist

Hoe kan een sportpsycholoog jou als (sport)diëtist helpen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team? Daar waar ik mij...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen