Wat doet een sportpsycholoog?

Wat doet een sportpsycholoog?

Sportpsychologie bestudeert gedachten, gevoelens en gedrag in sportsituaties. De kennis van het sportpsychologisch onderzoek en de vaardigheden van een sportpsycholoog kunnen worden toegepast in de praktijk van de sport. De VSPN maakt onderscheid tussen drie registers, te weten de SPORTPSYCHOLOOG VSPN®, de docent Sportpsychologie en de onderzoeker Sportpsychologie.

De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is wetenschappelijk opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven. Op basis van intake kunnen (top)sporters, teams, coaches, ouders en scheidsrechters een op maat gemaakt mentaal trainingsprogramma krijgen. De (top)sporter en zijn omgeving weten dan welke mentale vaardigheden in te zetten om optimaal te kunnen presteren. De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is dus opgeleid voor sportpsychologische begeleiding in de praktijk en dient te handelen volgens door de vereniging vastgestelde gedragscode.

De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is per 1 januari 2016 ook SCAS gecertificeerd. Voor de up-to-date lijst SCAS-gecertificeerde sportpsychologen, klikt u hier.

De docent Sportpsychologie heeft naast een wetenschappelijke opleiding in de sportpsychologie ook didactische scholing gehad. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het volgen van leerlijnen in de sportpsychologie. Zij onderwijzen trainers, coaches en andere groepen die zich willen bekwamen in de sportpsychologie.

De onderzoeker Sportpsychologie is gepromoveerd op het doen van wetenschappelijk onderzoek en theorieontwikkeling op het terrein van de sportpsychologie. Zij rapporteren over de resultaten van het onderzoek in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften. De onderzoeksresultaten kunnen zij vertalen naar praktische informatie voor iedereen die interesse heeft in sportpsychologie.