Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

In krantenartikelen over het turnen werden misstanden onthuld van kindermishandeling door turncoaches. Daaropvolgend zijn ook in vele andere sporten zoals dans, roeien, hockey, atletiek en triatlon, getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag naar voren gekomen. Verschillende sportpsychologen hebben de handen ineen geslagen om dit onderwerp, en met name onze rol daarbij, op de kaart te zetten.

Position statement ‘Sportpsychologen voor een veilig sportklimaat’ 

Voorbereid door dr. Karin de Bruin (SPORTPSYCHOLOOG VSPN®), Frans de Laat (klinisch psycholoog, (sport)psychotherapeut) & Mark Schuls (SPORTPSYCHOLOOG VSPN®) 

Position statement is hier te downloaden.

Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Wat doe je als je vermoedt of weet van grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Waar kan je als sportpsycholoog terecht? Om handvaten te bieden in het proces van melden van grensoverschrijdend gedrag is een meldcode voor sportpsychologen opgesteld. 

De meldcode is hier te downloaden.

Lijst met VSPN hulpverleners

Deze sportpsychologen zijn toegerust om sporters (en hun omgeving) vanuit een onafhankelijke positie te kunnen begeleiden en behandelen rondom de traumatische gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Neem voor vragen over de inhoud, geschiktheid in relatie tot jouw klachten/hulpvraag en voor informatie omtrent wachttijden en vergoedingen van behandelingen, trajecten of consulten contact op met de specifieke hulpverlener. 

De lijst met VSPN hulpverleners is hier te downloaden.

Groepsaanbod ‘Spreken is Goud!’ 

Sportpsychologen hebben het groepsaanbod ‘Spreken is Goud!’ opgezet. Deze groepsgesprekken zijn voor (oud)sporters die grensoverschrijdend gedrag in de sport hebben meegemaakt. Erkenning van gevoelens, omgaan met de impact, delen van ervaringen met lotgenoten en leren van en met elkaar in een veilige en onafhankelijke setting staan hierbij centraal.

Lees hier meer over het groepsaanbod 'Spreken is Goud'.