Hoe word ik een sportpsycholoog?

Hoe word ik een ...

Aspirant lid van de vereniging

Iedereen die beschikt over een Master of Science (MSc) psychologie of bewegingswetenschappen, of een Masteropleiding psychologie of bewegingswetenschappen volgt, en geen basisaantekening sportpsychologie heeft, kan aspirant-lid worden van de vereniging.


Lid met een basisaantekening sportpsychologie

Hiervoor beschik je naast een Master psychologie of bewegingswetenschappen over de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). De Basisaantekening Sportpsychologie valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN). De aantekening wordt verleend aan studenten die zich in de Masterfase van hun studie psychologie of bewegingswetenschappen met succes hebben verdiept in het domein van de sportpsychologie (30 ECT’s). Klik op de eisen BASP (English version) of aanmeldprocedure BASP voor meer informatie over de BASP.


Geaccrediteerde sportpsycholoog

Er zijn drie registers binnen de VSPN, en geaccrediteerde leden kunnen in één of meer van deze registers opgenomen worden, mits ze aan de eisen voldoen. De drie registers zijn SPORTPSYCHOLOOG VSPN®, docent sportpsychologie VSPN en onderzoeker sportpsychologie VSPN.

Een geaccrediteerde sportpsycholoog die wetenschappelijk is opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven mag de titel SPORTPSYCHOLOOG VSPN® dragen. Deze titel kan behaald worden door de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS) te volgen en met succes af te ronden. Verder zijn er per 1-1-2015 nieuwe herregistratie eisen van kracht, waardoor elke SPORTPSYCHOLOOG VSPN® moet blijven voldoen aan diverse kwaliteitseisen.

In opdracht van de VSPN werd de POPS sinds 2007 om het jaar verzorgd door het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB), het expertisecentrum van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU).

In verband met de Corona-maatragelen werd de start uitgesteld naar september 2022 en na een lang proces is in samenspraak met de VSPN vanuit de VU besloten om de POPS niet meer aan de VU aan te bieden. Voor ons allen staat als een paal boven water dat de POPS in Nederland voortgezet moet worden voor de verdere professionalisering van de sportpsychologie.

Op dit moment wordt serieus gekeken naar het maken van een doorstart bij de RijksUniversiteit Groningen. Hoewel we optimistisch zijn, is er op dit moment nog geen zekerheid, of, hoe en wanneer het lukt om die doorstart te maken. Als je interesse hebt om de POPS te doen, stuur dan een mail naar info@vspn.nl. Je komt dan op de lijst en we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Om docent sportpsychologie VSPN te worden is een Master in de psychologie of bewegingswetenschappen met de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP) vereist. Daarnaast is een eerstegraads onderwijs bevoegdheid of een didactische aantekening nodig en minimaal 300 uur ervaring in het sportpsychologisch doceren aan diverse doelgroepen.

Om onderzoeker sportpsychologie VSPN te worden is een Master in de psychologie of bewegingswetenschappen nodig en de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). Daarnaast ben je gepromoveerd op het terrein van de sportpsychologie of heb je een gelijkwaardige prestatie op het gebied van sportpsychologisch onderzoek geleverd waarbij ten minste drie artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd. 

Erelid van de vereniging

Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur of van leden van de vereniging. Momenteel heeft de VSPN 1 erelid: dr. F.C. Bakker.


Aanmelden of opzeggen lidmaatschap

Meld je nu aan als lid van de VSPN!

Meer weten over lidmaatschappen, de registers, onze herregistratie en/of zelf een aanvraag indienen? Mail naar ledenadministratie@vspn.nl

Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per kalenderjaar.