Hoe word ik een sportpsycholoog?

Hoe word ik een ...

Aspirant lid van de vereniging

Iedereen die beschikt over een Master of Science (MSc) psychologie of bewegingswetenschappen, of een Masteropleiding psychologie of bewegingswetenschappen volgt, en geen basisaantekening sportpsychologie heeft, kan aspirant-lid worden van de vereniging.


Lid met een basisaantekening sportpsychologie

Hiervoor beschik je naast een Master psychologie of bewegingswetenschappen over de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). De Basisaantekening Sportpsychologie valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN). De aantekening wordt verleend aan studenten die zich in de Masterfase van hun studie psychologie of bewegingswetenschappen met succes hebben verdiept in het domein van de sportpsychologie (30 ECT’s). Klik op de eisen BASP (English version) of aanmeldprocedure BASP voor meer informatie over de BASP.


Geaccrediteerde sportpsycholoog

Er zijn drie registers binnen de VSPN, en geaccrediteerde leden kunnen in één of meer van deze registers opgenomen worden, mits ze aan de eisen voldoen. De drie registers zijn SPORTPSYCHOLOOG VSPN®, docent sportpsychologie VSPN en onderzoeker sportpsychologie VSPN.

Een geaccrediteerde sportpsycholoog die wetenschappelijk is opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven mag de titel SPORTPSYCHOLOOG VSPN® dragen. Deze titel kan behaald worden door de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS) te volgen en met succes af te ronden. Deze opleiding start elke twee jaar en wordt verzorgd door het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB), het expertisecentrum van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het UCGB organiseert de opleiding sinds 2007 in opdracht van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. Meer informatie vind je hier.

Verder zijn er per 1-1-2015 nieuwe herregistratie eisen van kracht, waardoor elke SPORTPSYCHOLOOG VSPN® moet blijven voldoen aan diverse kwaliteitseisen.

Om docent sportpsychologie VSPN te worden is een Master in de psychologie of bewegingswetenschappen met de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP) vereist. Daarnaast is een eerstegraads onderwijs bevoegdheid of een didactische aantekening nodig en minimaal 300 uur ervaring in het sportpsychologisch doceren aan diverse doelgroepen.

Om onderzoeker sportpsychologie VSPN te worden is een Master in de psychologie of bewegingswetenschappen nodig en de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). Daarnaast ben je gepromoveerd op het terrein van de sportpsychologie of heb je een gelijkwaardige prestatie op het gebied van sportpsychologisch onderzoek geleverd waarbij ten minste drie artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd. 

Erelid van de vereniging

Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur of van leden van de vereniging. Momenteel heeft de VSPN 1 erelid: dr. F.C. Bakker.


Aanmelden of opzeggen lidmaatschap

Meld je nu aan als lid van de VSPN!

Meer weten over lidmaatschappen, de registers, onze herregistratie en/of zelf een aanvraag indienen? Mail naar ledenadministratie@vspn.nl

Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per kalenderjaar.