Ethische gedragscode

Ethische gedragscode

De VSPN heeft een gedragscode opgesteld die aangeeft hoe een geaccrediteerde sportpsycholoog dient te handelen binnen de professionele relatie. Zo is duidelijk wat een client van een geaccrediteerde sportpsycholoog mag verwachten en waar een geaccrediteerde sportpsycholoog aan gehouden is. Mocht er toch iets niet goed gaan dan kan een geaccrediteerde sportpsycholoog hierop aangesproken worden en kan eventueel een klacht worden ingediend zodat een onafhankelijke commissie een oordeel kan uitspreken over de situatie.

Als uitgangspunt is de Gedragscode van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) genomen. Deze beroepsethiek biedt de geaccrediteerde leden van de VSPN ruim voldoende leidraden en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin de geaccrediteerde sportpsycholoog tijdens de uitoefening van het beroep van wetenschapper, docent en praktijksportpsycholoog terecht kunnen komen.

Het belangrijkste doel van de VSPN-Gedragscode is het bevorderen van welzijn en veiligheid van de personen, teams en sportorganisaties waarmee geaccrediteerde leden van de VSPN een werkrelatie hebben opgebouwd. De VSPN-GedragsCode biedt de geaccrediteerde leden van de VSPN hiermee een solide fundament van ethische waarden en normbesef waarop de leden tijdens de uitoefening van hun beroep als sportpsycholoog kunnen bouwen. 

Indien leden van de vereniging in strijd handelen met de VSPN-Gedragscode kun je volgens deze klachtenprocedure een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN.