Structuur van de vereniging

Structuur van de vereniging

De VSPN telt op dit moment ongeveer 200 leden. De leden van de VSPN bepalen de koers van de vereniging. Daarvoor kiezen zij in hun Algemene Ledenvergadering (ALV) een bestuur als uitvoerend orgaan en stemmen zij over beslissingen aangaande de statuten, reglementen en bijvoorbeeld de begroting. Daarnaast zijn er diverse leden vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen van de vereniging.


Bestuur

Lieke Bloemendal Algemeen bestuurslid
Natasja Bosma Secretaris
Lianne den Haan Penningmeester
Rogier Hoorn Algemeen bestuurslid
Hardy Menkehorst Voorzitter
Muriël Romijn Algemeen bestuurslid
Danielle Vermeulen Algemeen bestuurslid


Statuten en reglementen

De VSPN heeft net als elke vereniging statuten en diverse reglementen. Leden van onze vereniging hebben zich geconformeerd aan:

Wil je meer informatie over bovenstaande? Dan kun je een mail sturen naar info@vspn.nl