Actueel

Categorieën

VSPN en AOG lanceren Instituut voor Sport- en PrestatiePsychologie

  • Actueel
  • 3 minuten (659 woorden)

GRONINGEN – AOG TSM Business School heeft in samenwerking met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het Instituut voor Sport- en PrestatiePsychologie (ISPP) opgericht. Doel is om sport- en prestatiepsychologen op te leiden die sporters en presteerders begeleiden om vanuit balans steeds betere prestaties leveren en meer plezier te ervaren. Een van de kwartiermakers is RUG-hoogleraar Nico W. Van Yperen.

Het vorige week gelanceerde nieuwe instituut gaat in september van start met de postacademische opleiding Sport- en Prestatiepsychologie. Deze opleiding werd eerder verzorgd door de Vrije Universiteit Amsterdam en maakt in Groningen nu een doorstart met een verbeterd programma. Het portfolio van het instituut zal in de komende tijd worden uitgebreid met kortere programma's, passend bij de missie van het ISPP om het niveau van de sport- en prestatiepsychologie in Nederland omhoog te brengen. Volgens Nico W. Van Yperen is dat niet het enige belang. Naast het verbeteren van prestaties is het belangrijk om te voorkomen dat sporters afbranden of mentale klachten ontwikkelen en om hun te leren om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

“Het gaat er wat ons betreft niet alleen om dat je de eerstvolgende wedstrijd wint, maar dat je ook op langere termijn met plezier sport, werkt, studeert of acteert. We leggen in de opleiding een sterke nadruk op verantwoord en duurzaam presteren” - Kerndocent Nico W. Van Yperen

De postacademische opleiding Sport- en Prestatiepsychologie

Met de postacademische opleiding Sport- en Prestatiepsychologie worden afgestudeerde psychologen en bewegingswetenschappers opgeleid tot SPORTPSYCHOLOOG VSPN®. Met deze accreditatie laat je zien dat je op hooggekwalificeerd niveau mensen kunt begeleiden. Nico W. Van Yperen bewaakt het inhoudelijke niveau van de opleiding en is tevens docent. De opleiding is voor mensen die anderen (zoals sporters, coaches, ondernemers, werknemers, politici, artiesten, studenten) willen helpen om met plezier en effectiviteit hun doelen te bereiken. De kern van de opleiding is het werken vanuit een wetenschappelijke basis en tegelijkertijd gericht zijn op de praktische transfer.

Ontstaan

In 2007 is de Post-graduate Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog (POPS) ontstaan. De opleiding ging iedere twee jaar van start en inmiddels hebben er aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zeven leergangen plaatsgevonden. Om redenen heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam afstand gedaan van de POPS. Kerndocent Nico W. Van Yperen en AOG TSM Business School hebben daarom het initiatief genomen voor een nieuw instituut: Instituut voor Sport en PrestatiePsychologie (ISPP). Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en een accreditatie te kunnen verlenen wordt er nauw samengewerkt met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met alle kennis en ontwikkelingen van nu wordt de opleiding tot Sport- en Prestatiepsycholoog

geoptimaliseerd. Het doel is om de opleiding met een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden en mee te (laten) ontwikkelen met de vernieuwingen.

Meer informatie:

Renate Hensen (ISPP namens AOG/TSM Business School) T: 06 10 34 87 42
E: info@ispp.nl
www.ispp.nl

Over AOG/TSM Business School

Academische Opleidingen Groningen (AOG) is speciaal opgericht om businesspartner te zijn van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het huidige AOG/TSM Business School heeft als doel om niet-regulier onderwijs te organiseren en soms te diplomeren. Onder AOG vallen AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma, NIVE Opleidingen en Instituut voor Sport- en PrestatiePsychologie.

www.aogtsm.nl

Over VSPN

De Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) is dé beroepsvereniging voor sport- en prestatiepsychologie van Nederland. Zij hebben als missie om meer (sport)plezier en betere (sport)prestaties na te streven. De VSPN kan gezien worden als verbindende schakel tussen psychologen, sporters, coaches, bonden, de wetenschap en het onderwijs. Zij streven ernaar om de onderlinge samenwerkingen te versterken. Ook de opleiding staat daarom in het teken van verbinden. Op die manier kan waardevolle kennis gedeeld worden en zo de sport- en prestatiepsychologie steviger op de kaart worden gezet.

www.vspn.nl


5 vragen aan: ... de sportfysiotherapeut
23apr

5 vragen aan: ... de sportfysiotherapeut

Hoe kan een sportpsycholoog jou als (sport)fysiotherapeut helpen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team?  Een...

World Mental Health Day - Mentale gezondheid bij dansers
10okt

World Mental Health Day - Mentale gezondheid bij dansers

Mentale gezondheid bij dansers Door Diana van Winden  (in opdracht van www.sportzorg.nl) Vandaag is de Dag van de Psychische Gezondheid...