Hardy Menkehorst

Prestatiegedrag omvat meer dan het trainen van mentale vaardigheden. Daarom ga ik uit van een holistische visie, waarbij alle prestatiebepalende factoren in de begeleiding worden betrokken. Mentale training om optimaal en maximaal te presteren.
Meer dan 30 jaar ervaring met het begeleiden van jonge sporters, talenten, topniveau en Olympische medaille winnaars. Ook ouders en coaches kunnen terecht voor begeleiding en coaching.


  • Hardy Menkehorst