Actueel

5 vragen aan: ... de sportarts

  • 5 vragen aan
  • 3 minuten (604 woorden)

Hoe kan een sportpsycholoog jou als sportarts steunen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team?
De mentale kant van sport en zeker bij sportblessures is een onderwerp waar de psycholoog veel beter in geschoold is dan de sportarts. Als sportarts heb je soms het gevoel dat er meer aan de hand is bij een sporter of dat er iets speelt binnen een team, maar daar kom je niet altijd achter. De sportpsycholoog kan juist die zaken goed in kaart brengen en eventueel behandelen. Ook kan ik door terugkoppeling van de sportpsycholoog de sporter of het team beter begeleiden doordat ik meer weet over de persoonlijkheid van de sporter en dus hoe ik de sporter het beste kan begeleiden.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van een sportpsycholoog in de begeleidingsstaf rondom een sporter/team?
Elke blessure heeft fysieke kanten, maar zeker ook mentale kanten. Het kan een sporter sterker maken door goed om te gaan met een tegenslag en daarmee ook zo vlot mogelijk te herstellen.

Daarnaast zijn er binnen een team veel interacties tussen spelers die bepalen hoe het team presteert. Dit heeft zeer veel psychologische kanten. Door dit goed te analyseren, de staf daarover te informeren en waar nodig in te grijpen kan de sportpsycholoog een team nog beter laten presteren.

Ook voor de individuele topsporter is de psycholoog belangrijk, want sport is een fysieke prestatie, maar zeker om te top te bereiken ook een enorme mentale prestatie. De sporter krijgt te maken met zeer hoge druk en verwachtingen en pas wanneer de sporter daarmee om kan gaan is het mogelijk het maximale te presteren.

Wanneer verwijs je een sporter door naar een sportpsycholoog?
Gebruik je hiervoor bepaalde richtlijnen (of zelfs concrete signalen)? Of merk je dat je behoefte hebt aan kennis over dergelijke signalen (of een richtlijn)?

Helaas zijn hier weinig richtlijnen voor. Er zijn wel richtlijnen voor psychiatrische diagnoses zoals depressie of anorexia, maar er zouden er best wat meer van mogen zijn. Bij sporters is het verder dus vooral een gevoels- en ervaringskwestie. Naast psychiatrische diagnoses, denk ik dan bijvoorbeeld aan een onverklaard vertraagd herstel van blessure of onduidelijkheid over de motivatie van de sporter. Er heerst onder sporters (net als in de algemene populatie) nog een taboe rond de psycholoog. “Ik ben toch niet gek, dus waarom moet ik naar de psycholoog.” wordt nog wel eens gezegd. Maar juist een sportpsycholoog is voor sporters nog wel eens toegankelijker dan een algemeen psycholoog. Ik merk dat de sporter er minder moeite mee heeft om daar heen te gaan en daar maak ik nog wel eens gebruik van.

Wat verwacht jij van een sportpsycholoog?
Ik verwacht een gedegen onderzoek van de sporter met een analyse van de psychologische factoren die bijvoorbeeld het herstel van een blessure belemmeren en uiteraard zo nodig een behandeling hiervoor. Ook ontvang ik graag advies over de persoonlijkheid van de sporter zodat ik weet hoe ik de sporter het beste kan begeleiden. Terugkoppeling naar de sportarts vind ik dan ook erg belangrijk. Samenwerking is essentieel voor de sporter en daar leren we ook allemaal van.

Wat zijn jouw ervaringen met een sportpsycholoog?
Ik heb hier goede ervaringen. De sporters die ik heb doorgestuurd hebben daar echt baad bij gehad. De sportpsycholoog haalt nog wel eens andere kanten van een probleem boven water waardoor de sporter vlotter herstelt en uiteindelijk beter wordt dan hij voor de blessure was. Ook kan het erg behulpzaam zijn bij het maken van moeilijke beslissingen zoals het moeten stoppen vanwege een blessure, onvoldoende motivatie of wanneer de verwachtingen moeten worden bijgesteld (bijvoorbeeld ik ga de top niet halen).


5 vragen aan: ... de sportdietist
23apr

5 vragen aan: ... de sportdietist

Hoe kan een sportpsycholoog jou als (sport)diëtist helpen bij het begeleiden van een individuele sporter en/of team? Daar waar ik mij...

Een interview met .... Ivo Spanjersberg, een SPORTPSYCHOLOOG VSPN®
01sep

Een interview met .... Ivo Spanjersberg, een SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Sportpsycholoog is een boeiend beroep met veel afwisseling. Geen dag is hetzelfde. Nu eens geef ik op Papendal een mentale training, dan...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen